MAF Sweden

Vår grundinställning är att hjälpa utsatta personer och samhällen. För att nå de mest avlägsna och isolerade platserna är våra flygplan både kostnadseffektiva och tidsbesparande. 
MAF Sweden har 90-konto

Vi har med flygplanens hjälp varit verksamma sedan1946. (Läs mer under fliken "Historia".) Var fjärde minut startar eller landar ett MAF- plan någonstans i världen. Dessa flygningar möjliggör ett ytterst viktigt arbete som servar många utvecklings-, missions och hjälporganisationer, lokala församlingar och andra nationella grupper.

 

Medicinsk vård, lämplig mat, rent vatten och ett livsförvandlande budskap i praktisk handling, når ut till oräkneliga tusenden av män, kvinnor och barn. För att möjliggöra flygningarna så bidrar vanligtvis passagerna med en viss del av den verkliga kostnaden. Resterande kommer in via gåvor från personer som bryr sig. Medmänniskor som du och jag, som vill att andra ska få ett bättre liv.

 

I Sverige är MAF en registrerad välgörenhetsorganisation och 90-konto innehavare, finansierad genom frivilliga gåvor som bidrar till att betala MAF:s verksamhet och underhåll ute på fältet. Huvudkontoret finns i Västerås, men flera av oss är engagerade från hemmaadressen.

 

Vårt fokus

- fyra kärnområden:

 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talfunktionen är begränsad till 200 tecken
 
[removed]
 
Alternativ : Historia : Feedback : Donate Stänga
Katastrofhjälp

På senare år har MAF haft viktiga uppdrag i några av de största katastroferna i modern tid, nu närmast genom  flyginsatsen efter orkanen Matthew på Haiti, jordbävningen i Nepal och svälten i länder som Sydsudan. 

MAF har med sina små flygplan varit en problemlösare och en av nyckelspelarna för att hjälpen ska nå ut. MAF flyger till isolerade områden som sällan eller aldrig nås via bil. MAF flyger läkarteam, medicin och förnödenheter.

Behovet av kommunikation för att koordinera hjälparbetet är ofta mycket stort. MAF IT:s kommunikationsteam har en portabel anläggning bestående av en uppblåsbar satellitmottagare/sändare som monteras upp på cirka 30 minuter. 

 

Ambulansflyg

I de länder där MAF arbetar finns långt ifrån samma sociala och humanitära skyddsnät som i Sverige. Om man blir akut sjuk ligger ofta livet i händerna på ideella organisationer. MAF gör tillsammans med lokala kliniker och andra biståndsorganisationer varje dag livsviktiga ambulansflygningar. Den här ambulansflygningen är ett bra exempel: När sexåriga Selestina på Östtimor drabbades av hjärnmalaria och dessutom en svår lunginflammation var läget mycket kritiskt. Larmet gick till MAF om att flickan behövde akut hjälp på grund av sitt livshotande tillstånd. En knapp halvtimme senare landade ett MAF-plan som kunde ta lilla Selestina och hennes oroliga pappa till sjukhus. Hon fick vård i tid och har återhämtat sig helt. Utan denna ambulansflygning hade hon troligen inte överlevt.

 

Läkarflygningar

Många människor som lever isolerade har ingen tillgång till sjukvård alls. Det finns varken sjukhus eller mindre kliniker inom räckhåll, men tack vare att MAF kan hämta upp och flyga ut sjukvårdsteam till områden långt från storstäderna kan många människor få den vård de behöver. En gång i månaden flyger MAF till exempelvis Haydom Lutheran Hospital för att plocka upp ett team läkare och sköterskor. Under en tredagarssafari besöker teamet sex olika samhällen. Under safarin undersöker de gravida kvinnor, vaccinerar barn och behandlar sjuka. Dessa människor kommer långväga ifrån för att ta del av den hjälp som erbjuds. Utan MAF skulle denna hjälp aldrig nå fram. I länder som Tanzania och Uganda i Afrika gör MAF regelbundna läkarsafaris med team från olika sjukhus.

 

Medicintransporter

Varje vecka flyger MAF ut mediciner till kliniker och flyktingläger på många olika platser. Dadaab i Kenya är ett av de riktigt stora flyktinglägren. Hit kommer det många människor från Somalia och Etiopien. På grund av hungersnöden på Afrikas Horn har MAF flugit medicin dit sedan juli 2011. Ett annat exempel är medicin som flygs till kliniker som ligger uppe i bergen på Papua Nya Guinea. Leveranserna skulle inte kunna komma fram lika effektivt, eller kanske inte alls då det enda alternativet är att vandra till fots flera dagar genom djungeln.

 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talfunktionen är begränsad till 200 tecken
 
[removed]
 
Alternativ : Historia : Feedback : Donate Stänga
Katastrofhjälp
Ambulansflyg
Läkarflygningar
Medicintransporter

© 2019 MAF Sweden

 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talfunktionen är begränsad till 200 tecken
 
[removed]
 
Alternativ : Historia : Feedback : Donate Stänga