Som aktieägare i börsbolag eller som delägare i fåmansbolag, kan du skänka din aktieutdelning till MAF Sweden!

 

Då vi inom MAF Sweden är en skattebefriad, ideell organisation med allmännyttiga ändamål, så går hela aktiegåvan, oavkortat till organisationen.

En tusenlapp som efter avdragen kapitalskatt ger aktieägaren 700-800 kr, förblir 1000 kr om den istället skänks till hjälpflyget. Detta innebär att din gåva har ökat upp till 43 procent...

 

Så här fungerar det vid aktieutdelning i börsbolag:

1. Skriv ut blanketten Anmälan om Rättighetshavare, för aktieutdelning i börsnoterade bolag.

2. Fyll i blanketten. Gör MAF Sweden till gåvomottagare (rättighetshavare) och bestäm vilken/vilka aktieutdelningar som ska doneras samt hur mycket.

 

MAF:s uppgifter är följande:

Organisations nr: 82 20 01 – 7506

Firma: Föreningen för Missionsflyg – MAF

Utdelningsadress: Sjöhagsvägen 2

Postnr/ort: 721 32 VÄSTERÅS

 

 

3. Kontakta din bank eller fondkommissionär och be dem administrera blanketten hos Euroclear (f.d. VärdePappersCentralen), så att den registrerats senast en vecka före bolagsstämman i det utdelande börsbolaget.

 

…. och vid aktieutdelning i Fåmansbolag:

Ett fåmansbolag är ett bolag, där fyra personer eller färre, äger mer än 50 procent av bolaget. Som privatperson bosatt i Sverige och ägare av fåmansbolag, har du rätt att skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolaget till hjälporganisationer – Skattefritt!!

 

Bolagets styrelse måste före stämman upprätta ett aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger. Ingen registrering är formellt nödvändig på samma sätt som gåva från börsaktier, men det rekommenderas att givaren upprättar och säkert arkiverar dokumentation, såsom aktiebrev, kuponger, gåvobrev samt handlingsplan (beskriver gåvomottagare, gåvans storlek, tidpunkt, frekvens, etc.) som bevis vid revision.

 

Efter stämman men innan utbetalning sker, ska du överlåta utdelningskupongen till MAF Sweden. Detta gör du genom att upprätta ett gåvobrev och även informera bolaget om överlåtelsen. Kontakta din bank för att få hjälp med att upprätta ett gåvobrev.

 

För ytterligare frågor rekommenderar vi att du tar kontakt med din bank, revisor eller jurist..

 

Du är också välkommen att höra av dig till oss inom MAF Sweden: office@maf.se

© 2019 MAF Sweden

 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talfunktionen är begränsad till 200 tecken
 
[removed]
 
Alternativ : Historia : Feedback : Donate Stänga