Boken om MAF

MAF Sweden gav sommaren 2017 ut boken om dess historia och samtid. Författare är Lars-Erik Wallhagen som både  som pilot använt flygplan för hjälpinsatser och varit med från början i MAF Swedens start och utveckling. Han  ger en överblick av hjälpflygets roll och insatser med fokus på svenskt deltagande.

 

Vad är din tanke med att ge ut boken?

– Inledningsvis vill jag visa på den roll som flyget har haft i svensk mission och hjälpinsatser. Historiskt sett är Sverige en flygnation och flyget har i vårt land haft en betydande roll.  

 

För 35 år sedan var du med och bildade MAF Sweden. Hade du redan då en känsla för att det skulle ta form och bli så stort?

– Kanske inte den första tiden. Men jag visste att det i Sverige fanns en stor sympati för de insatser som Carl Gustav von Rosen uträttade i länder som Etiopien och Biafra. 

Dessutom var MAF internationellt i behov av förstärkning. Själv kom jag vid den tiden hem från insatser i Bangladesh, där flyghjälp fick en alltmer framträdande roll.

 

Hur var våra kontakter med MAF centralt vid den tiden?

– Jag hade läst om MAF och träffat MAF-folk från USA i Afghanistan 1971. Tyvärr blev den utmaningen kortvarig. Familjen KeA och Birgitta Arnlund var inom MAF på väg ut till Afrika vid den tiden och hade kontakt med  bl.a.  MAF Englands ledare och pionjär - Stuart King.  Stuart besökte tidningen DAGEN för att informera om de stora behov som fanns inom organisationen. Detta ledde sedan till en kontakt med Lions Flyghjälp i Sverige, en kontakt som vi sedan förvaltade och som vi fortfarande har samarbete med.  

 

Beskriv kort vad som varit av betydelse genom åren?

– Kontakten med Lions på 1980-talet gav oss möjlighet att på ett synligt och verkligt sätt stärka MAF:s operativa förmåga genom att förstärka flygplansflottan.

Sedan blev vi som medlemsorganisation i  Svenska Missionsrådet berättigade till att söka  och erhålla volontärbidrag. Detta gjorde att vi kunde bidra med piloter och tekniker från Sverige. Som mest hade vi fem volontärer ute i tjänst.

Jag flaggar så ofta jag kan för att volontärbidraget borde återinsättas. Det skulle vara av stor betydelse för att stärka och utveckla arbetet inom många områden, inte minst i tillämpningen av ”Mänskliga Rättigheter” bland människor med stora behov.

 

Boken innehåller mycket bilder från invigningar, läger, event och episoder. Hur tänker du här?

– Tanken är att ge en utförlig historiebeskrivning, samtidigt som jag vill ge en insyn i vad vi sysslar med. Förhoppningsvis ger det mersmak!

En stor sak är att skildra etableringen av ett svenskt flygprogram i Bangladesh, ett historiskt arbete som varit både krävande och komplicerat men betytt så otroligt mycket för folket.

 

Har du en tanke på att inspirera yngre personer som tänker i de här banorna?

– Ja verkligen. Den här boken visar på att många gjort verklighet av sina drömmar som barn, drömmar som kan gå i uppfyllelse även idag. Jag vet att vi inom MAF Sweden också blivit duktiga på att stödja våra kandidater. Utvecklingen bådar gott, för behoven av flyghjälp finns fortfarande!

 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talfunktionen är begränsad till 200 tecken
 
[removed]
 
Alternativ : Historia : Feedback : Donate Stänga

Pris: 149 kr + porto 29:-

Du kan även beställa via tel. 013-35 39 60

Författaren Lars-Erik Wallhagen

som pilot i unga år.

© 2019 MAF Sweden

 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talfunktionen är begränsad till 200 tecken
 
[removed]
 
Alternativ : Historia : Feedback : Donate Stänga