Kontakt med MAF Sweden

Tel:

070-533 48 85


E-post: 

office@maf.se


Besöksadress: 

MAF Sweden

Älvtomtagatan 12

703 42 Örebro

Fakturaadress:

MAF Sweden

Rådhusgatan 3

733 30 SALA

Annki Ahnlund tar emot ditt mejl
och hjälper till med ärenden
kopplade till vår givarservice!
 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talfunktionen är begränsad till 200 tecken
 
[removed]
 
Alternativ : Historia : Feedback : Donate Stänga
Leif Larsson
Styrelseordförande

e-post: leif.larsson@maf.se

Mobil: 0733-74 24 01

Annki Ahnlund
Givarservice
Anders Hällzon
PR Manager

e-post:

anders.hallzon@maf.se

Mobil: 0703-246 246

Lars-Erik
Wallhagen
Senior Advisor

e-post:

le.wallhagen@maf.se

Mobil: 070-551 33 74

© 2019 MAF Sweden

 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talfunktionen är begränsad till 200 tecken
 
[removed]
 
Alternativ : Historia : Feedback : Donate Stänga