MAF levererar flera ton vaccin till Kongo,

i kampen mot Ebola

2018-12-28

NYANKUNDE, Demokratiska Republiken Kongo

Den 18e december 2018 levererade ett flygplan från MAF 550kg vaccin till Beni, epicentret för det senaste Ebola-utbrottet i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), i stöd till Världshälsoorganisationen och Socialdepartementet.

 

Det senaste utbrottet av Ebola fortsätter att sprida sig i nordöstra regionen och Kongo. Den 18e december levererade ett plan 550kg vaccin, lagt på torris, från Goma till Beni som sen ska distribueras av Världshälsoorganisation (WHO) och Socialdepartementet. Ytterligare medicin och 30 motorcykeldäck för deras portabla vaccinadministreringsteam fanns också i lasten på flighten till Beni, epicentret för det senaste utbrottet.

 

MAFs piloter, David Petersen och Chad Dimon, flög till staden Goma där de lastade en av MAFs Cessna Caravan med den viktiga lasten. Efter en 72 minuter lång flight kom de fram till Beni och lastade ur vaccinen och övrig last till bilar tillhörande WHO.

 

   -   Det var en ära att göra vår del i att förhindra spridningen av detta hemska utbrott, säger piloten David.

 

Sen i augusti har MAF flugit många flighter för att backa upp insatserna som pågår i försök att hindra sjukdomens spridning i både västra och östra delarna av Kongo. Vi har en konstant beredskap, redo att flyga ut mer när så behövs. Vaccinet har effekt, utmaningen är bara att leverera ut det i detta ofta väglösa land.

 

I dagsläget berättas det om 2000 rapporterade fall enligt WHO. Av dessa har 1250 lett till döden.

 

Källor:

 

https://www.who.int/ebola/situation-reports/drc-2018/en/

https://www.who.int/csr/don/22-november-2018-ebola-drc/en/

 

 

Fotnot:

 

MAF har närvarat i Kongo sedan 1961 och har för tillfället 10 flygplan i Nyankunde och Kinshasa, med ytterligare stöd från ett MAF-kontor i Buni.

Det dödliga viruset är inte under kontroll i Kongo

Ebolautbrott i Kongo oroar

2018-10-28

Floden Ebola i norra Demokratiska Republiken Kongo (DRK) har fått ge namn till den fruktade blödarsjukdomen, som sprids via ett dödligt virus. Då man tittar på viruset i mikroskop påminner bilden om floden Ebola då den slingrar sig fram genom regnskogen! 1976 utbröt den första ebolaepidemin i landet och har därefter följts av ytterligare nio, den tionde ebolaepidemin pågår just nu i landets nordöstra del.

 

DRK är ett högriskland för ebola, och landets hälsovårdsministerium har fått goda rutiner för att hantera en ebolaepidemi. Tillsammans med bl.a. WHO, Unicef och ett antal organisationer görs allt man kan tänka sig ska göras då en epidemi bryter ut. Transportfrågan är ytterst viktig vid bekämpning av en pågående epidemi och MAF har tjänstgjort vid alla utbrott.

 

Den nionde ebolaepidemin drabbade Equateurprovinsen i landets nordvästra del och i ett mycket isolerat område. Det medförde ett lågt antal smittade. Under den tid epidemin pågick, 8 maj – 24 juli i år diagnostiserades 54 fall, varav 33 dog. Den nu aktuella epidemin i Kivuprovinsen bröt ut den 1 augusti och till den 28 oktober hade 274 fall diagnostiserats, varav 174 har dött. Området är mycket osäkert ur säkerhetssynpunkt, då olika rebellgrupper drar fram genom byarna. Det har hänt att hälsovårdspersonal fått avstå från sitt arbete några dagar då rebellgrupper anfallit byar och dödat människor. Dessutom ligger epidemins centrum nära Ugandagränsen och många korsar gränsen regelbundet, vilket ökar risken för spridning.

 

MAF har varit involverad genom att erbjuda logistikstöd och flygverksamhet från våra baser i både Nyankunde och Bunia samt från Kinshasa. MAF har arbetat med World Food Program, DRK: s hälsovårdsministerium, WHO, FN och andra humanitära organisationer i samordningsinsatserna i kampen mot ebola.

Agneta Lillqvist Bennstam, läkare med mångårig erfarenhet från Kongo följer utvecklingen så gott som dagligen och delar sina slutsatser på bloggen:

 

Varför anser WHO att faran inte är över?

Antalet smittade ökar fortfarande och så länge som nya fall tillkommer, är faran fortsatt stor.

 

Gör man allt man kan för att informera om sjukdomens förmåga att smitta?

Hälsovårdspersonal försöker informera alla i byarna, men arbetet hindras ibland av pågående rebellangrepp. Eftersom man inte heller vet med säkerhet att en by inte är smittad, måste en mängd försiktighetsåtgärder vidtas för att inte bidra till smittspridningen. Information ges i byarna till alla, i skolor och på arbetsplatser.

 

Varför verkar inte alla i befolkningen ta sjukdomen på allvar?

Det finns en misstro mot information om sjukdomsorsaker, detta gäller generellt i områden där folket inte fått utbildning. Det är lätt att tro på magiska krafter, s.k. ndoki, som förklaring till en sjukdom. Ebolasjukdomen med sitt snabba förlopp inbjuder till sådan tolkning. Bybefolkning har t.o.m. anfallit hälsovårdspersonal som besökt byar för information och kontroller av epidemins spridning!

 

Bör man undvika att åka till landet överlag eller bara tänka sig för i drabbade områden?

WHO ger direktiv om hur epidemin skall bedömas, både ur regionalt och internationellt perspektiv. Den 17 oktober hade WHO inbjudit till ett krismöte i Geneve, då man diskuterade den aktuella epidemin. Slutsatsen var att ansträngningarna för att bekämpa epidemin bör fortsätta och intensifieras men att det inte finns risk för internationell spridning. Däremot är risken stor för spridning regionalt och i första hand till grannlandet Uganda.

 

Vad kan man göra mer för att bekämpa sjukdomen mer framgångsrikt?

Vi får aldrig ge upp! Vi måste alltid fortsätta att bekämpa epidemier av detta slag! Vi kan och vi bör bli bättre på att informera befolkningen i DRK om sjukdomars orsak och hur man kan förhindra ohälsa av alla slag! De förebyggande insatserna är oerhört värdefulla och vi måste prioritera dem bättre än vi hittills gjort! I de områden där ett förebyggande hälsovårdsarbete görs får befolkningen ständigt information om sjukdomar och dess orsaker. Det gör att bekämpningen av en epidemi som ebola, blir lättare, då folket har viss förståelse för sjukdomars ursprung och spridning.

© 2019 MAF Sweden

 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talfunktionen är begränsad till 200 tecken
 
[removed]
 
Alternativ : Historia : Feedback : Donate Stänga