Pionjärpilot Betty Green framför amfibieflygplanet Grumman Duck innan hon flög över Anderna till Amasonfloden i Peru

Lite mer om vår bakgrund

 

Visionen om MAF föddes ur andra världskrigets otroliga ödeläggelse. Miljoner liv hade offrats i förstörelse av städer, samhällen och byar och var så omfattande att det gick bortom allt mänskligt förstånd, inte minst den hemska judeutrotningen. I det perspektivet är det förståeligt att det fanns många män och kvinnor som sökte Guds ledning med önskan att få möjlighet att medverka till att bygga en bättre värld efter fredsslutet.1945 fanns bland annat två engelsmän i RAF (Brittiska Flygvapnet). En var var Jack Hemming med utmärkelsen Air Force Cross för sin insats i Indien. Den andre var flygplanstekniker Stuart King vars flygförband vid krigsslutet var förlagt till Holland, båda i 25-årsåldern.

 

En kvinna, Betty Green i USA var också 25 år 1945. Hon hade från sin barndom varit mycket flygintresserad. Till födelsedagspresent när hon fyllde sex år fick hon några kronor till en flygning av sin far. Det var året innan Charles Lindbergh korsade Atlanten. Under andra världskriget var hon en av många amerikanska kvinnor som flög ut flygplan, mest bombare till de baser varifrån USA deltog i kriget. Hon brann för den vision som MAF-namnet representerar och blev den förste operativa MAF-piloten 1946, då MAF USA började sin verksamhet. Mexiko blev det land där Betty börjande sin tjänst för MAF.När

 

MAF började ta form i USA fanns det en australier på plats Ken Cooper som deltog i arbetet. Det fanns också en pilot från Nya Zeeland Murray Kendon i England som tjänstgjort vid RAF. Murray var aktiv vid tillkomsten av MAF England och är den som ligger bakom namnet MAF.När Ken och Murray kom tillbaka till Australien där bl.a. Harry Hartwig hade börjat att skapa intresse för ett australiskt MAF utvecklades detta till att MAF Australien bildades 1947. Flygprogrammet i Papua Nya Guinea startade 1951 med ett flyplan ”Auster Autocar”.Det är väldigt många namn av största betydelse som skulle kunna läggas till när det gäller uppstarten av MAF, personer med specialkompetens. En tross som tror och backar upp både i motgång och medgång är inte minst viktig. Några viktiga milstolpar om utvecklingen kan dock vara intressant:

 

-1945 MAF som organisation bildas i England och USA.

-1946 MAF USA påbörjar flygverksamhet i Mexico med pilot Betty Green,

-1948 i Ecuador,

-1952 i New Guinea,

-1954 i Indonesien,

-1956 mördas den kände MAF-piloten Nate Saint och fyra missionärer i Ecuador.

-1961 i Kongo,

-1947 bildas MAF Australien och påbörjar 1951 arbetet på Norra Territoriet och Papua Nya Guinea.

-1948 MAF England gör en översikt av operativa förutsättningar i Afrika. Pilot Jack Hemming och pilot/mek Stuart King flyger en Miles Gemini döpt till Pathfinder (vägvisare).

-1950 MAF England börjar sin flygverksamhet i Sudan med flygplanet de Havilland Rapide.

-1959 MAF England startar Kenyaprogrammet,-1960 i Etiopien,

-1966 i Thad,

-1977 i Tanzania,

-1987 i Uganda,

-1988 i Madagaskar och 2000 i Mongoliet.

-1982 MAF Sweden bildas. Då kallades också till första MAF-Europakonferensen med deltagare från England, Sverige, Finland, Holland, Tyskland, Norge och Schweiz.

-1986 MAF Norge bildas.

-1989 MAF Danmark bildas.

MAF Europa bildas formellt.

-1994 startade MAF USA en avdelning för att utnyttja användning av moderna kommunikationsmedel bl.a. genom användning av satellit. Satellit Communication har blivet speciellt viktigt i samband med katastrofinsatser.

-1997 MAF Sweden startar flygprogram i Bangladesh. Flygprogrammets operativa del integreras med MAF Europa 2002.

 

Låt oss inte glömma att denna utveckling har varit beroende av människors engagemang och att se bortom sina egna begränsningar. Detta gäller även i dag. 

© 2019 MAF Sweden

 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talfunktionen är begränsad till 200 tecken
 
[removed]
 
Alternativ : Historia : Feedback : Donate Stänga