Engagemang utöver världen

 

MAF är verksamt i flera världsdelar och många länder. Här på webbplatsen försöker vi begränsa oss till ett antal länder och i synnerhet där vi har kopplingen till Sverige. Men först en liten orientering i stort!

Bangladesh

​​

Det viktiga flygprogrammet i Bangladesh behöver personalförstärkning för att kunna fortsätta utföra sina viktiga flygningar. Senast i november behöver efterträdare vara på plats.

 

MAF Sverige är glada över att Rune och Maria är beredda att ställa sig till förfogande. Rune och Maria har en mångårig erfarenhet i MAF tjänst.              

Nu gäller det för, församlingar, secondhandbutiker, företag och enskilda att ge det finansiella stöd som behövs. Vi tror att många vill vara med!

 

Läs om uppdraget och vad som krävs av stöd:

”Uppdrag Bangladesh”

 

Läs mer om Rune och Maria och deras framtida uppdrag.

 

Sydsudan

​​

På grund av konflikten som startade i december 2013 har över en miljon människor tvingats fly från sina hem. Inga grödor har såtts och boskap har gått förlorad. Tillgången till alldagliga basvaror är minimal. FN beräknar att ca 4 miljoner människor riskerar att drabbas av svält. En ofattbar katastrof hänger i luften och kravet på en snabb respons är redan akut.

 

Folket från byar som tvingats på flykt är helt beroende av nödransoner från hjälporganisationerna i Sydsudan. Flera samhällen har varit tvungna att fly flera gånger i strävan efter säkerhet. De humanitära organisationerna har svårt att nå ut på grund av bristande säkerhet, dålig infrastruktur och kraftiga tropiska regn.

 

Det är här som MAF kommer in i bilden. Medair är en av MAF:s partners sedan många år och de arbetar med att bekämpa hunger, tillgodose rent vatten, sjukvård och katastrofhjälp. Medair flyger med MAF till de byar som annars skulle vara mycket svåra att nå.

 

I flera områden i Sydsudan har undernäring nått katastrofnivåer. I Panjardistriktet har Medair undersökt 6500 barn varav hälften var undernärda - ett ofattbart antal. Medairs team svarar upp med att snabbt undsätta dessa barn med alla medel genom sin klinik i Ganyiel.

 

Heather Dunlop som är hälsorådgivare för Medair i Sydsudan berättar: ”Vi behandlar just nu många fler mycket undernärda barn och mammor än vi från början räknade med. Den pågående konflikten är påtaglig och späder på en redan hög nivå av mycket sårbara mammor och barn.”

 

På MAF:s bas i Juba finns två flygplan med piloter. Nu under hösten 2014 kommer MAF att flytta dit två flyglan ytterligare för permanent bruk. Detta gör man för att bekämpa hungersnöden i detta mycket konfliktdrabbade område.

 

 

 

© 2019 MAF Sweden

 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talfunktionen är begränsad till 200 tecken
 
[removed]
 
Alternativ : Historia : Feedback : Donate Stänga
medivacrunew.jpg