Under jul och nyår har Astrid Klomp varit hemma på ledighet hos föräldrarna i Ljungskile på västkusten. Hon kan se tillbaka på ett intensivt år där hon arbetat aktivt med att stödja rohingyer i Bangladesh.


Astrid, 37 år är utbildad sköterska, med en master i internationell hälsa och även en specialisering som amningsexpert.
Hon var sju år när familjen flyttade till Sverige. Efter grundskola och gymnasium kopplade Astrid sitt engagemang till UMU (Ungdom med uppgift).
– I deras regi fick jag min första större erfarenhet av utlandet genom att finnas med i ett team i Indien. Det var mycket lärorikt och gav mersmak för nya uppdrag.
Efter förberedelser så blev det ett år som fältarbetare i Sydsudan med organisationen Medair där hon med viss rörelsebegränsning kunde verka i ett land som de senaste åren kantats av interna motsättningar, inte sällan med våld och skjutningar.

 

I Sydsudan följde Astrid nyhetsrapporteringen och hörde om flyktingströmmen med rohingyer från Myanmar (Burma) till Bangladesh och Medairs katastrofteam som ganska snabbt gav en lägesrapport över det inträffade.
– För mig som varit i Indien, alltså grannlandet till Bangladesh, kändes det naturligt att se det som nästa steg i min längtan att vara till hjälp. I detta läge upplevde jag också trygghet och förtroende för en organisation som jobbade med ett varmt hjärta utifrån kristna värderingar och dessutom med kvalité och noggrannhet.

Astrid började tjänstgöra i april 2018 och återkom till Sverige för en planerad ledighet nu i jul/nyår. Den 12 januari 2019 reste hon tillbaka till Bangladesh och flyktingområdet Cox’s Bazar för en ny period som sträcker sig till juni i sommar.
– Min upplevelse är att antalet flyktingar inte ökat under hösten. De som finns är de vi behöver fortsätta att hjälpa. Flyktinglägren är uppdelade i 27 mindre läger och vi är verksamma i det största lägret som är fördelat i 16 olika områden.

MAF:s partner Medair driver där tre näringskliniker och en hälsoklinik.
– Just nu så är näringsklinikerna och hälsokliniken skilda åt men vi ska ta över en hälsoklinik som ligger ett stenkast ifrån en av våra näringskliniker. Då kan vi betjäna både de som är undernärda och de som behöver hjälp i allmänmedicin, förutspår Astrid.
Astrids team består av 80-talet bengaliska medarbetare och minst lika många avlönade rohingyavolontärer. Tillsammans betjänar de 72 000 flyktingar.
Astrids kunnande kommer väl till pass där hon med tolken som hjälp har rollen som samordnare och arbetsledare över lokala medarbetareoch rohingyavoluntärer vid klinikerna.

Den gångna sommarens fruktade monsunregn blev inte så omfattande som man befarade.
– Vi trodde fler skulle drabbas, men ett målmedvetet dräneringsarbete ledde regnvattnet bort från bosättningarna. Samtidigt så skedde en parallell insats med att flytta dem som med all säkerhet skulle drabbats av det regn som ändå kom.
– Detta innebar också att vi lyckades hålla fruktade infektioner som kolera och andra smittsamma sjukdomar på avstånd, minns Astrid.

Det går inte att komma ifrån att en tillbakablick under ledigheten hemma i Sverige visar på stora kontraster till den verklighet hon nu kommit tillbaka till.
– Det är så skilda världar, som ensamstående kvinna är en person som jag priviligierad. Det tillhör ovanligheten att flickor erbjuds utbildning och får välja utbildningsväg.
För kvinnorna är det tufft i lägret, genom våra projekt kan vi finnas till för dem och även ge möjlighet för några kvinnor att stötta vårt arbete som voluntärer.
– Lite härdad blir man i rollen som fältarbetare. För att orka i längden måste man ändå ha tillgång till det vi här hemma ser som normalt. När arbetsdagen är slut kan jag ta en dusch på min toalett och byta kläder, det blir en daglig påminnelse om hur bra man har det.

Visst möter Astrid tacksamhet från rohingyerna men också många gånger uppgivenhet.
– Här är det en styrka att omges av kollegor med en personlig tro. Vi kan be över situationer som kommer upp, stora som små. Vi märker att just detta att vi tar tron på allvar också skapar förtroende och tillit. Det finns lokala medarbetare som är djupt troende muslimer som uttrycker respekt för de värderingar som styr oss.

Nytt för i år är att Astrid inom nutritionsprojektets ramar kommer ingå i ett specifikt projekt med fokus på ammande kvinnor och deras bebisar.
– Poängen här är att vi vill att mammorna ska må så bra att de klarar av att amma fullt ut. Parallellt har vi koll på barnets utveckling. Detta helhetsgrepp för åldersgruppen 0-6 månader är ett pionjärprojekt för oss. Jag tror att vi på detta sätt kommer ännu närmare kvinnorna vilket kommer stärka deras självbild. Vi och Rädda Barnen är först ut med att implementera denna helhetsbild i mödravården, det ska bli spännande säger Astrid.

Astrid ser gärna att det blir fler från Sverige som vågar kliva på ett utlandsuppdrag.
– Jag kommer att ha fullt upp på dagarna men i mån av tid så svarar jag gärna på några konkreta frågor eller hjälper till att lotsa den som vill veta mer, fortsätter hon.
E-posta dina funderingar till
office@maf.se så sänder vi dem vidare till Astrid.

Hon upplever att den omfattande hjälpen kommer fram till de behövande men att den också har så stora dimensioner.
– Jag hoppas att stödet från västvärlden kan fortsätta då flyktingarnas överlevnad är helt beroende av det vi i den rika världen kan dela med oss av, avslutar hon.

 
 
G
M
T
Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talfunktionen är begränsad till 200 tecken
 
[removed]
 
Alternativ : Historia : Feedback : Donate Stänga

Behovet av hjälp till rohingyerna är stort

 

 

 
 
G
M
T
Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talfunktionen är begränsad till 200 tecken
 
[removed]
 
Alternativ : Historia : Feedback : Donate Stänga

En av flera bosättningar visar hur primitivt rohingyerna bor.

 
 
G
M
T
Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talfunktionen är begränsad till 200 tecken
 
[removed]
 
Alternativ : Historia : Feedback : Donate Stänga

Astrid Klomp till höger i samtal med mammor och barn i Bangladesh.

 
 
G
M
T
Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talfunktionen är begränsad till 200 tecken
 
[removed]
 
Alternativ : Historia : Feedback : Donate Stänga

 
 
G
M
T
Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talfunktionen är begränsad till 200 tecken
 
[removed]
 
Alternativ : Historia : Feedback : Donate Stänga

© 2019 MAF Sweden

 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talfunktionen är begränsad till 200 tecken
 
[removed]
 
Alternativ : Historia : Feedback : Donate Stänga